Aktualności

- Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego (Część I zamówienia) - Remont Grobowca Rodziny Posiszil (Część II zamówienia) - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego (Część III zamówienia)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data publikacji: 2017-12-18 09:51
 
-Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego – lewa strona - część I zamówienia - Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni „przy torach" – część II zamówienia - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Wi
-Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego – lewa strona - część I zamówienia - Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni „przy torach" – część II zamówienia - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego - część III zamówienia - Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie część IV zamówienia
data publikacji: 2017-12-13 17:20
 
Zmiana SIWZ, Instrukcja dla Wykonawców, Uzupełnienie projektu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA WRAZ Z ZAKUPEM SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Zmiana SIWZ, Instrukcja dla Wykonawców, Uzupełnienie projektu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA WRAZ Z ZAKUPEM SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
data publikacji: 2017-12-13 13:43
 
zmiana SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ulicy Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
Zmiana SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ulicy Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
data publikacji: 2017-12-11 15:33
 
Rozstrzygnięto postępowanie na prowadzenie targowiska Miejskiego w Chojnowie
Rozstrzygnięto postępowanie na prowadzenie targowiska Miejskiego w Chojnowie
data publikacji: 2017-12-08 13:03
 
<< nowsze | 44  | 45  | 46  | 47  | 48 | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie