13.02.2020

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym:
29.01.2020 r.


Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Chojnowie     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (525.89 kb)

Dokumentacja techniczna:


 


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie