Informacja o wyborze ofert w przetargach

16.09.2020 r.
Przebudowa drogi nr 104383D - ul. Asnyka w Chojnowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (313.70 kb)

28.08.2020 r.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (252.87 kb)

20.04.2020 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. (RG.271.7.2020)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie Części I zamówienia (209.65 kb)

16.04.2020 r.
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie Części III zamówienia (205.34 kb)

24.03.2020 r.
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. (RG.271.3.2020)

18.03.2020 r.
Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Chojnowie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (481.65 kb)

26.02.2020 r.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (290.96 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie