login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa

21.11.2018 r.


Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa


Ogłoszenie (149.42 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (4.96 Mb)


Zapytania / Odp  do SIWZ:

Pytanie nr 1 / Odp (656.75 kb)

Pytanie nr 2/ Odp (571.49 kb)


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (96.79 kb)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (177.36 kb)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (142.40 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie