login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - „Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni (przy torach)"


 

17.10.2018 r.

„Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni (przy torach)"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (407.00 kb), Ogłoszenie (81.50 kb), Przedmiar (986.83 kb)


Zmiana SIWZ : Zmiana SIWZ (1.08 Mb)

Zmiana  Ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (36.00 kb)


Pytania do SIWZ: Pyt. nr 1 / Odp (458.84 kb);


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (240.50 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania: Informacja o unieważnieniu postępowania (199.33 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie