login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnó

08.05.2018 r.

Świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów

Ogłoszenie (82.00 kb)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (416.50 kb)
Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (485.68 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (546.98 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie