login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowę ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnow


02.02.2018 r.

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowę ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie - Etap I


Ogłoszenie (88.50 kb),

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (423.50 kb)


Projekt:

Projekt sieci wod-kan (14.10 Mb)

Projekt ul. Reymonta - drogowy (9.32 Mb)


Informacja o unieważnieniu postępowania (326.19 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie