login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR


20.06.2017 r.


Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (410.50 kb)

Ogłoszenie (83.50 kb)


Projekt: Przedmiar instalacjisanitarnych (212.28 kb), Przedmiar kolizji sieci en (45.97 kb), Przedmiar robót drogowych (320.36 kb), Specyfikacja sanitarna (1.23 Mb), SST E01 Linie kablowe (342.77 kb) Odwodnienie - podłączenie wpustów (404.82 kb), Plan BIOZ (1.43 Mb), Plan zagospodarowania terenu (983.40 kb), Plansza zbiorcza sieci (1.12 Mb), Projekt - kolizji sieci nn (2.32 Mb), Projekt budowlano-wykonawczy drogowy (2.62 Mb),

Przekrój konstrukcyjny (477.61 kb), Specyfikacja drogowa (1.70 Mb),

Plan zagospodarowania terenu - usunięcie kolizji (800.25 kb)


Informacja z otwarcia ofert (389.00 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie