login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (Część I zamówienia) - Budowa parkingu z odwodnieniem MOKSIR (Część II zamówienia)


12.05.2017 r.


- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (Część I zamówienia)

- Budowa  parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR (Część II zamówienia)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (475.00 kb), Ogłoszenie (117.50 kb)


Projekt parking ul. Grunwaldzka: Architektura nawierzchni (1.43 Mb), Informacja BIOZ (2.11 Mb), Opis techniczny (3.63 Mb), Przedmiar robót (1.54 Mb),Przekrój konstrukcyjny A-A (1.66 Mb), Przekrój konstrukcyjny B-B (1.86 Mb)


ProjektPrzedmiar instalacjisanitarnych (212.28 kb), Przedmiar kolizji sieci en (45.97 kb), Przedmiar robót drogowych (320.36 kb), Specyfikacja sanitarna (1.23 Mb), SST E01 Linie kablowe (342.77 kb)Odwodnienie - podłączenie wpustów (404.82 kb), Plan BIOZ (1.43 Mb), Plan zagospodarowania terenu (983.40 kb), Plansza zbiorcza sieci (1.12 Mb), Projekt - kolizji sieci nn (2.32 Mb), Projekt budowlano-wykonawczy drogowy (2.62 Mb),

Przekrój konstrukcyjny (477.61 kb), Specyfikacja drogowa (1.70 Mb),Informacja z otwarcia ofert - Informacja z otwarcia ofert (497.75 kb)

Informacja o unieważnieniu postępowania na część II zamówienia: Informacja o unieważnieniu postępowania na część II zamówienia (411.51 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie