login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Zapytanie ofertowe pn.: "Dostosowanie budynku Przedszkola miejskigo nr 3 w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1 do obowiązujących wymogów pożarowych - etap III"
 11.08.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Gmina  Miejska Chojnów , zaprasza do złożenia oferty  na wykonanie zadania pn. "Dostosowanie  budynku Przedszkola Miejskiego  nr 3 w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1 do obowiązujących wymogów pożarowych - etap III"

Ogłoszenie (850.74 kb)
Rys 3 Rzut parteru (172.69 kb)
Rys 4 Rzut I piętra (166.68 kb)
Rys 5 Rzut poddasza (189.13 kb)
wzór formularza oferty (55.84 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie