login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Chojnowa do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021


04.08.2020 r.
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Chojnowa do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (723.50 kb)
Ogłoszenie (117.50 kb)
Załacznik nr 1 do SIWZ (61.00 kb)
Załącznik nr 2 do SIWZ (31.50 kb)
Załącznik nr 3 (39.00 kb)
Załącznik nr 4 do SIWZ (37.50 kb)
Załącznik nr 5 do SIWZ (31.50 kb)
Załącznik nr 6 do SIWZ (31.50 kb)
Załącznik nr 7 do SIWZ (31.00 kb)
Załącznik nr 8 do SIWZ (30.00 kb)

Informacja z otwarcia ofert (434.95 kb)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części I, Części II, Części III zamówienia (397.68 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie