login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1 obowiązujacych wymogów pożarowych - etap III

24.07.2020 r.

Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1 obowiązujących wymogów pożarowych - etap III

Zapytanie ofertowe (850.74 kb)

Rys 3 Rzut parteru (172.69 kb) Rys. 4 Rzut I piętra (166.68 kb),  Rys. 5 Rzut poddasza (189.13 kb),

Wzór Formularza oferty (55.84 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie