login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie.

17.12.2019 r.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ (609.50 kb)
Wzór umowy  wzór umowy (191.50 kb), Załącznik nr 1 do umowy (302.04 kb), Załącznik nr 2 do umowy (9.03 Mb)

Ogłoszenie - Ogłoszenie (3.04 Mb)

Rozporządzenie - Rozporządzenie w spr rodzajów dokumentów, jakich może zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (5.51 Mb)

Uchwały:Uchwała 126 (1.27 Mb), Uchwała 126 (1.27 Mb), Uchwała 220 (408.36 kb)

JEDZ - JEDZ (88.72 kb)
JEDZ (88.72 kb)

Informacja z otwarcia ofert (259.35 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie