login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów, jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem załozycielskim

28.08.2019 r.
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów, jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (431.00 kb)

Zmiana SIWZ:
Zmiana SIWZ i Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego po zmianie (593.66 kb)


Ogłoszenie (94.00 kb)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.50 kb)


Zapytanie do SIWZ:
Zapytanie nr 1/ Odp (1.57 Mb), Zapytanie nr 2 /Odp (292.53 kb)


Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (286.45 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie