login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Dostawa i instalacja wyposażenia dla potrzeb Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medy

30.01.2019 r.
Dostawa i instalacja  wyposażenia dla potrzeb Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"

Ogłoszenie (233.76 kb)
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: SIWZ wraz z załącznikami: (4.50 Mb)

Pytania do SIWZ/ odp: Pytanie nr 1 /Odp (80.79 kb), Pytanie nr 2/Odp; Pytanie nr 2 /Odp (112.79 kb)

Informacja z otwarcia ofert (161.36 kb)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (159.24 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie