login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Dostawa stołów operacyjno-zabiegowych dla potrzeb Centrum Medycznego dla Regionu Chojnów w ramach projektu pn. "Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzęt

30.01.2019 r.
Dostawa  stołów operacyjno-zabiegowych dla potrzeb Centrum Medycznego  dla Regionu Chojnowa w ramach projektu pn. "Budowa Centrum  Medycznego dla Regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"

Ogłoszenie (225.67 kb)
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: SIWZ wraz z załącznikami (3.45 Mb)

Pytania/Odp. do SIWZ: Pytanie nr 1/Odp (289.93 kb), Pytanie nr 2/Odp (209.35 kb)

Informacja z otwarcia ofert (96.79 kb)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (155.37 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie