login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego funkcję specjalistycznego systemu bl

23.11.2018 r.
Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego funkcję specjalistycznego systemu blended learing dla Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie wraz z instalacją oprogramowania i sprzętu - (Część II zamówienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (784.50 kb) ,
Załącznik nr 1do Formularza ofertowego (299.00 kb)
,
Zmiana SIWZ (305.63 kb)

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego (po zmianie) (304.50 kb)

Ogłoszenie (127.00 kb)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.00 kb)

Pytania do SIWZ:
Pytanie nr 1 / Odp (267.11 kb)
Pytanie nr 2/Odp (680.76 kb)
Pytanie nr 3 / Odp (339.20 kb)

Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert (455.74 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie