Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

22.12.2015 r.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (34.00 kb)

 

 

 

26.10.2015 r.

Prowadzenie Targowiska Miejskiego  w Chojnowie przy ulicy Grodzkiej 15.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (383.63 kb)

 

04.09.2015 r.

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów jednostek podległych  oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (35.00 kb)

 

 

05.02.2015 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu prowaddzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na  utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz I (32.00 kb), Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz II (35.50 kb), Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz III (33.50 kb), Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz IV (36.00 kb),

 

27.02.2015 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu prowaddzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na  

zagospodarowanie wnętrza kwartału w rejonie ulicy: Witosa, Kolejowej, Kościuszki i Placu Dworcowego w Chojnowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (46.50 kb)

 

27.03. 2015 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu prowaddzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 18 w Chojnowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofeerty (49.00 kb)

 

05.05.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  złozonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu  niograniczonego na budowa żłobka miejskiego przy ul. Gen St. Maczka w Chojnowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (35.00 kb)

 

11.06.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu prowaddzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na  

zakup, dostawę , montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (418.83 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie