INFORMACJE O WYBORZE OFERT W PRZETARGACH
w roku 2008

 

30.12.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa

 

21.11.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Miejskim Domu Kultury - montaz bram wjazdowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy MOKSiR w Chojnowie (99.03 kb)

 

04.11.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Boh. Powstania Warszawskiego, Krótka, Sempołowskiej, Brzozowa, Broniewskiego w Chojnowie (104.12 kb)

 

31.10.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na remont sanitariatów w segmencie D Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowiego

 

29.10.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej w Chojnowie na wymianę zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Paderewskiego (231.36 kb)

 

24.10.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Chojnowie w ulicach: Kilińskiego, Kochanowskiego i Grunwaldzkiej. (111.14 kb)

 

24.10.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na remont chodników z wymianą nawierzchni przy pl. Dworcowym (101.70 kb)

 

13.10.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na budowę kompleksu sportowego Orlik 2012 - zespół boisk sportowych w Chojnowie przy ul. Kilińskiego - Etap II (91.96 kb)

 

05.09.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na remont elewacji i dachu budynku muzeum w Chojnowie (97.88 kb)

 

30.07.2008
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem barier i balustrad schodowych na trybunach stadionu KS Chojnowianka w Chojnowie (114.41 kb)

 

02.07.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na budowę kompleksu sportowego Orlik 2012 - zespół boisk sportowych w Chojnowie przy ul. Kilińskiego (19.87 kb)

 

25.06.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na realizację inwestycji pn. Budowa chodników na terenie miasta Chojnowa - dostawa materiałów oraz usługi (23.79 kb)

 

12.05.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów kenoizocznych - boisko sportowe w rejonie MDK w Chojnowie (14.04 kb)

 

08.05.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na budowę ulicy Rzemieślniczej wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie (15.50 kb)

 

12.03.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia inwest. pn. Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy SP 4 w Chojnowie (14.43 kb)

 

06.03.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (27.53 kb)

 

03.03.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej (25.42 kb)

 

08.02.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na budowę ulicy Łużyckiej w Chojnowie (23.50 kb)

 

25.01.2008
Informacja o wyborze oferty w przetargu na budowę ogrodzenia rozbudowywanej części Cmentarza Komunalnego w Chojnowie (24.61 kb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie