INFORMACJA  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

20.12.2018 r.
Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego funkcję specjalistycznego systemu blended learing dla Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie wraz z instalacją oprogramowania i sprzętu - (Część II zamówienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów"

17.12.2018
Prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ulicy Grodzkiej 15 zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów na działkach Nr 271/2, 271/3, 271/4, 271/7 o powierzchni 1.869 m213.12.2018 r.
Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie (Część I zamówienia), - Dostawa oprogramowania (wraz z licencją) spełniającego funkcję specjalistycznego systemu blended learing dla Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie wraz z instalacją oprogramowania i sprzętu - (Część II zamówienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów"

02.10.2018 r.
Odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie


14.08.2018


23.07.2018 r.
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej


29.06.2018 r.
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja (część I zamówienia),
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej (część II zamówienia)


28.05.2018 r.
Świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów


14.05.2018 r.
- Budowa nawierzchni ul. Matejki w Chojnowie (Część I zamówienia)
- Przebudowa chodników przy ulicach Sienkiewicza i Słowackiego (Część  II zamówienia)
- Przebudowa chodników przy ulicach Kilińskiego i Kochanowskiego (Część III zamówienia)
- Przebudowa chodnika przy ulicy Bolesławieckiej od skrzyżowania z ulicą Chmielną do ulicy Wyspiańskiego (Część IV zamówienia)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na Część II zamówienia (751.94 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej złożonej na Część IV zamówienia (456.44 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na Część III zamówienia (555.61 kb)


08.05.2018 r.

Budowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (396.00 kb)


10.04.2018 r.
Budowa oświetlenia  drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (767.77 kb)


29.03.2018 r.
Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (100.39 kb)


29.03.2018 r.
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie części I zamówienia (367.86 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie części II zamówienia (383.38 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie części III zamówienia (26.50 kb)


22.03.2018 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie części IV zamówienia (753.71 kb)

09.03.2018 r.
Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (547.29 kb)


07.02.2018 r.

- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta  Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia)
-  Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz  przebudowa ulicy Reymonta i ul. Ogrodowej w Chojnowie - Etap I (część II zamówienia)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na Część I zamówienia (457.77 kb)


25.01.2018 r.

- Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego – lewa strona - część I zamówienia
- Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni „przy torach" – część II zamówienia
- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego - część III zamówienia
- Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie część IV zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część I zamówienia (831.89 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część II zamówienia (798.40 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część IV zamówienia (547.64 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie