INFORMACJA  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY21.11.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Realizacja zajęć i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Równe szanse w edukacji uczniów  Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (357.25 kb)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (406.63 kb)


10.11.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu na przebudowę drogi wojewódzkiej

nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów-Chojnów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (481.29 kb)


19.09.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Reja w Chojnowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (537.23 kb)

 

 

14.09.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Kraszewskiego oraz w ulicy Wrzosowej w Chojnowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (38.50 kb)

 

22.07.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  złożonej w postępowaniu  o udziewlenie zamówienia publicznego na

budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Niemcewicza-Małachowskiego oraz Witosa w Chojnowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I (855.24 kb)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert Część II (893.20 kb)

 

11.07.2016 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  złożonej w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w Chojnowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.50 kb)

 

31.05.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na przebudowę ul. Rejtana oraz przebudowę  nawierzchni ul. Broniewskiego w Chojnowie  (Część I i Część II)

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty - Część I i Część II (46.50 kb)

 

 

20.04.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  złozonej w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na modernizację dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (48.00 kb)

 

12.04.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2016 r. - Część IV

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Cz.IV (32.00 kb)

 

 

05.04.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2016 r. - Część I, II, III

 

 

16.03.2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetagu nieograniczonego na

budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (52.50 kb)

 

25.02.2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetagu nieograniczonego na

świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowiących własność Gminy Miejskiej  Chojnów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.00 kb)

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie