Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w roku 2013

 

19.12.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieskałaych i niezamieszkałych w Chojnowie.

 

31.10.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  na przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (40.00 kb)

29.10.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego na budowę zespołu zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.50 kb)

 

01.10.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego na wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nn 4 w Chojnowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.00 kb)

 

20.09.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego na modernizację ciągów pieszych: alejk na cmentarzu komunalnym w Chojnowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (35.50 kb)

 

14.08.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę dróg w ulicach: Konopnickiej i Orzeszkowej oraz modernizację ciągów pieszych: alejki na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie - część I zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Część I zamówienia (28.50 kb)

 

23.07.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sceny mobilnej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.50 kb)

 

18.07.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prowadzenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 15.

Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty (31.00 kb)

 

13.06.2013 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na docieplenie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Krasickiego w Chojnowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.00 kb)

 

06.06.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałaych i niezamieszkałych przez mieszkańców w Chojnowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (32.00 kb)

 

06.06.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na prace konserwatorsko- remontowe w nętrza Basty Tkaczy w Chojnowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.00 kb)

 

29.03.2013 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni ulicy Bielawskiej od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego wraz z oświetleniem drogowym w Chojnowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.00 kb) - (sprostowanie 03.04.2013 r.)

 

15.03.2013 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa (dot. Części I, II, III zamówienia).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (64.50 kb)

 

22.02.2013 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krótkiej w Chojnowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (35.50 kb)

 

 

22.02.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej w Chojnowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (46.00 kb)Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (36.50 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie