INFORMACJA  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY


09.12.2018 r.

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ulicy Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (507.06 kb)


08.12.2018 r.
Rozstrzygnięto postępowanie na prowadzenie targowiska Miejskiego w Chojnowie
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (224.91 kb)

06.12.2017 r.

BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECE SKORA KM 11 + 825 W CHOJNOWIE
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (230.69 kb)

14.11.2017 r.
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU ULIC DRZYMAŁY - CHOPINA Z POŁĄCZENIEM  UL. KOŚCIUSZKI  W CHOJNOWIE.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (568.62 kb)

11.10.2017 r.
- BUDOWA  OŚWIETLENIA  DROGOWEGO W  UL. SŁOWIAŃSKIEJ  Z  POŁĄCZENIEM  UL. OKRZEI W  CHOJNOWIE  - Część I
- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGACH ULIC DRZYMAŁY - CHOPINA Z POŁĄCZENIEM  UL. KOŚCIUSZKI W CHOJNOWIE - Część II
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na część I zamówienia (507.81 kb)
Informacja o unieważnieniu Części II zamówienia (380.81 kb)

11.10.2017 r.

BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO W CHOJNOWIE W RAMACH ZADANIA PN. PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (798.75 kb)

11.08.2017 r.

Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (473.48 kb)

24.07.2017 r.
Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (346.94 kb)

22.06.2017 r.

- BUDOWĘ PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA)

-    BUDOWĘ PARKINGU Z ODWODNIENIEM PRZY MOKSiR (CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej złożonej na część I zamówienia (446.40 kb)

22.06.2017 r.
Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSiR.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (818.40 kb)

05.05.2017 r.
Zakup zamiatarki  chodnikowo-ulicznej do oczyszczania miasta.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (333.95 kb)

05.05.2017 r.

- Przebudowa  dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego (Część I zamówienia)

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (Część II zamówienia)

- Budowa Parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR (Część III zamówienia)

- Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania (Część IV zamówienia)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na Część I i Część IV zamówienia (756.97 kb)

30.03.2017 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I zamówienia (26.00 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część IV zamówieni (30.50 kb)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II zamówienia (25.00 kb)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część III zamówienia (25.00 kb)


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie