INFORMACJA  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
05.05.2017 r.
Zakup zamiatarki  chodnikowo-ulicznej do oczyszczania miasta.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (333.95 kb)

05.05.2017 r.

- Przebudowa  dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego (Część I zamówienia)

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (Część II zamówienia)

- Budowa Parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR (Część III zamówienia)

- Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania (Część IV zamówienia)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na Część I i Część IV zamówienia (756.97 kb)
30.03.2017 r.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I zamówienia (26.00 kb)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część IV zamówieni (30.50 kb)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II zamówienia (25.00 kb)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część III zamówienia (25.00 kb)


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie