login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Zamówienia Publiczne - Dostawa pomocy dydaktycznych i montaż wyposażenia pracowni Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie w - Część I zamówienia – Dostawa mebli do Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część I

03.12.2018 r.

- Dostawa pomocy dydaktycznych i montaż wyposażenia pracowni Szkół Podstawowych  nr  3 i nr 4 w Chojnowie w  - Część I zamówienia

  Dostawa mebli do Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - Część II zamówienia

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych  Gminy Miejskiej Chojnów"


Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (847.50 kb)

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego (512.00 kb)

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - po zmianie (477.50 kb)


Zmiana SIWZ: Zmiana SIWZ (441.20 kb),


Ogłoszenie (345.00 kb)

Zmiana ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.50 kb)Zapytania do SIWZ:

Zapyt. nr 1/Odp (503.19 kb)


Informacja o unieważnieniu postępowania: Informacja o unieważnieniu postępowania (247.81 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie